Triển khai Call-Center-as-a-Service

Về dịch vụ Với giải pháp Call-Center-as-a-Service (CCaaS), chúng tôi cung cấp một hệ thống tổng đài mạnh mẽ và linh hoạt ngay lập tức và đồng thời vận hành cho khách hàng cũng như cùng với doanh nghiệp xây dựng các quy trình tiên tiến và kịch bản chăm sóc khách hàng để đảm…

Tư vấn Chiến lược Chăm sóc Khách hàng

Về dịch vụ Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc triển khai kỹ thuật, mà còn định hình chiến lược chăm sóc khách hàng của bạn VCALLS cung cấp lời khuyên về cách xây dựng một hệ thống chăm sóc khách hàng bền vững, từ việc quản lý dữ liệu khách hàng, định hướng…

Thiết kế Quy trình Tương tác Khách hàng

Về dịch vụ Chúng tôi thiết kế kịch bản tương tác đa dạng, từ chăm sóc sau bán hàng, giải quyết khiếu nại, đến thu thập phản hồi, nhằm xây dựng một liên kết tốt hơn giữa doanh nghiệp và khách hàng. VCALLS đảm bảo mỗi khách hàng được đối xử đặc biệt và mọi…

Tối ưu hóa Hiệu suất

Về dịch vụ Chúng tôi không chỉ giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa hệ thống tổng đài, mà còn tạo ra các quy trình chăm sóc khách hàng thông minh. Từ việc phân loại cuộc gọi đến việc xây dựng kịch bản tương tác, chúng tôi đảm bảo mọi khía cạnh hoạt động liên…